Dostępne kursy

Poznaj naszą Społeczność, zobacz jak działa, jakie ma zasady i struktury a potem zdecyduj czy chcesz zaangażować się w jej budowę i rozwój.

Ten kurs utrwala wiedzę o czterech podstawowych nawykach, jakie musi rozwinąć chrześcijanin, by rozwinąć się do duchowej dojrzałości.
Podczas tego kursu:

  • wyposażymy cię w umiejętności, jakich potrzebujesz do wprowadzenia tych nawyków;
  •  wyjaśnimy, jakich narzędzi będziesz potrzebował do trwania w tych nawykach.

Zapraszamy :)


Jest to trzecie z czterech seminariów Społeczności Chrześcijańskiej Południe.

Ponieważ seminaria te są ze sobą ściśle połączone, przed przystąpieniem do Seminarium Służby powinieneś przejść przez Seminarium Przymierza „Odkrywanie Mojego Członkostwa” oraz Seminarium Uczniostwa „Odkrywanie Duchowej Dojrzałości”. Jesteśmy przekonani, że najpierw musisz być oddany przynależności w kościelnej rodzinie i oddany nawykom duchowej dojrzałości, aby znaleźć swoje powołanie w służbie. Przynależność i dojrzałość są fundamentem twojej służby.


Główny cel tego seminarium może być podsumowany w trzech następujących zdaniach:

  1. Zrozumieć Bożą MISJĘ (Boży umysł)
  2. KOMUNIKOWAĆ BOŻE POSELSTWO na podstawie mojego doświadczenia (Boże serce).
  3. Żyć według BOŻEGO PLANU DLA MOJEGO ŻYCIA poprzez realizowanie planu POKOJU (Boże stopy i ręce) wykorzystując swój czas i uzdolnienia, by rozszerzać Jego Królestwo, niezależnie od tego, dokąd mnie to zaprowadzi i ile będzie kosztowało.Aktualności

Obraz Administracja MA
Otwieramy zapisy na Seminarium Przymierza
Napisane przez: Administracja MA ( środa, 4 maj 2016, 18:26 )
 

W poniedziałek 9.05.2016r. 00:00 otworzymy zapisy na kurs Seminarium Przymierza. Zapraszamy :)